Billeder fra Lions Cup 2018

Herstedøster IC 1 (Pi U12/U13 - LPP (LPP 2))