Indbydelse til Lions Cup

Stævnestart
Stævnet starter lørdag d. 27. maj 2023 kl. 09.00. Vi vil i videst mulig omfang tage hensyn til senere ankomst, hvis tog/færge anvendes.
PS: Vi håber imidlertid, at mange kommer fredag d. 3. juni om aftenen, hvor der for trænere/holdledere vil være et mini-introduktionsmøde i teltet Munkesøen kl. 21.00.
Her vil blive serveret en kop kaffe og lidt at spise.
Det forventes, at stævnet er afsluttet mandag d. 29. maj 2023 senest kl. 16.00.