Holdkort

Indsendelse af holdkort er offline
Alle spillere skal skrives på holdkortet, dog må der kun benyttes følgende antal spillere i hver enkelt kamp:
- 5 Mands = 8 spillere
- 8 Mands = 11 spillere
- 11 Mands = 15 spillere

Alle protester skal indleveres skriftlig på stævnekontoret, der skal betales depositum på 300 kr. disse tilbagebetales hvis protest vindes.

Alle skal på stævneledelsens foranledning kunne fremvise gyldigt sygesikringsbevis eller anden legimitation