Indbydelse til Lions Cup

Særregel som benyttes ved Lions Cup
Der spilles efter SBU’s regler, for ungdomsfodbold

Gult kort: 5 minutters udvisning i alle kampe 8-11 mands
Rødt kort af spiller & bortvisning af leder: Karantæne i den efterfølgende kamp.
Det er til enhver tid Stævneledelsen der bestemmer længden af karantæne hvis en dommer indberetter en spiller pga. usportslig optræden.
I U14/U15 rækken er det U14 der bestemmer bold str.
U14=str.4" U15=str.5"
SPILLETID: Alle kampe er på 2 x 20 minutter.

Mellemrunde kampe ved uafgjort afgøres de på straffespark
Ved straffespark udvælges der 5 spillere til at sparke, de 5 spillere vælges ud af alle spillere der har været spilleberettiget til kampen.
8 mands = 11 spillere
11 mands = 15 spillere
/dommer skal være orienteret om hvilke spillere der benyttes i kampen i de tilfælde hvor hold har flere spillere end 11/15
Finale kampe ved uafgjort spilles omkamp 2x5 min. er stillingen uafgjort afgøres de på straffespark

DOMMERE: Alle kampe dømmes af uddannede dommere fra DBUSjælland.

*Det armbånd der udleveres,skal bæres på håndleddet
under hele stævnet, inkl. kampene og denne regel er Dommerne gjort bekendt med af stævneledelsen.

*Mellemrunde kampe ved uafgjort afgøres det på straffespark.

*Finalekampe
Ved uafgjort spilles omkamp af 2 x 5 min.
Er stillingen stadig uafgjort afgøres det på straffespark.

*Alle protester skal afleveres skriftligt på stævnekontoret, og der skal indbetales 300,00 kr og stævneledelsen vil så behandle protesten.

*Turneringen afgøres efter følgende:
§6.3 Ved pointlighed mellem to eller flere hold er følgende gældende:
Ved kampe i enkelt-turnering (eller ulige antal)
a) Færrest udeblivelser
b) Flest kamppoint indbyrdes
c) Bedste måldifference indbyrdes
d) Flest mål indbyrdes
e) Bedste måldifference
f) Flest scorede mål
g) Flest vundne kampe
h) Lodtrækning
Turneringsregler 8 mands fodbold
Vi spiller turneringen og efterlever SBU's Regler.
Ved Lions Cup følger U13 hold samme SBU's særregel som U12 hold.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Fællesbestemmelser
(senest tilrettet januar 2014)

Lovgrundlaget for børnefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer.
8:8 rækker
§ 1 Banestørrelsen
52,5 meter x 68 meter, 10% afvigelse på areal accepteres.
Eller på tværs af en godkendt 11-mands fodboldbane.

Målfeltets størrelse er 8x25 meter og er identisk med straffesparksfeltet.

Målstørrelse
Hvert mål er 5 meter langt og 2 meter højt.(7 mands mål)

§ 2 Boldstørrelse
Der benyttes boldstørrelse 4.

§ 3 Spillernes antal
Et hold kan bestå af op til 11 spillere, hvoraf 8 må være på banen samtidig.
En af spillerne skal være målmand
Der er fri indskiftning.(skal ske ved spilstop og henv. til dommeren)
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 6 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

§ 4 Spillernes udstyr
Holdet skal være iført ens spilletrøje samt benskinner.
Målmandens spilledragt skal afvige fra markspillernes

§ 5 Dommer / kampleder

Arrangørklubben/stævneledelsen sørger for kvalificeret dommer/kampleder som skal være min. 15 år.

§ 6 Spilletid

Maks. Spilletid pr. kamp 2 x 20 minutter.

§ 8 Igangsættelse
Ved start og efter scoring fra banens midte – afstanden til modstanderne skal være min. 7 meter.

§ 9 Off-side
Jvf. fodboldloven
Der spilles IKKE med off-side.

§ 10 Frispark
jvf. fodboldloven.
Afstandsregel min. 7 meter.
Alle frispark er direkte, dog vil frispark til det angribende hold i modstanders straffesparksfelt, som efter fodboldloven ville resulteret i et inddirekte frispark, medfører et direkte frispark udenfor straffesparksfeltet - tættest ved forsselsen.

§ 11 Straffespark
Straffespark tages 8 meter fra mållinien og midt for målet. Øvrige spillere - bortset fra målmanden - skal være bag straffesparksmærket og mindst 7 meter fra bolden.

§ 12 Indkast
Jvf. fodboldloven afstandsregel min. 2 meter.

§ 13 Målspark/Udspark
Målspark og frispark i eget straffesparksfelt skal modspillerne være uden for straffesparksfeltet og min. 7 meter fra bolden.

§ 14 Hjørnespark
jvf. fodboldloven.
Udføres på et punkt på mållinien mellem målfeltet og sidelinien.

§ 15 I øvrigt
Trænere/ledere/tilskuere skal opholde sig på sidelinien

§ 16 LU særregler
DBU Sjælland særregel

I rækker for U12 og yngre under DBU sjælland er følg. særregler gældende:
Ved Lions Cup følger U13 hold SBU's særregel som U12 hold.
Målspark:
Må udføres som spark/kast og er gyldigt taget selvom bolden ikke sparkes/kastes direkte ud af målfeltet, ligesom målmanden må samle bolden op igen med hænderne før den er rørt af en anden spiller.
Målmanden må samle indkast (direkte) samt forsætlig aflevering (tilbagelægning) af bold fra medspillers fod i hænderne.

Hjørnespark:
Udføres fra et valgt punkt mellem målfelt og sidelinje. Afstand 7 meter.

Ekstra spiller(e):
I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag, er det i 8M rækkerne (for U12 og yngre) tilladt at sætte en ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med 3 mål eller mere. For hver 3 mål ekstra et hold er bagud, må der indsættes yderligere en spiller.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Turneringsregler 5 mands fodbold
5:5 rækker

§1a: Værtsklubben er ansvarlig for baneopstilling og skal levere bold og have reserve bold i beredskab.

§1b: Førstnævnte hold sørger for kvalificeret kampleder/baneleder.

§ 1c Banestørrelsen
Længde 40 meter
Bredde 30 meter

Målfeltets størrelse er 13x5 meter og er identisk med straffesparksfeltet. Banen afmærkes som et minimum med toppe/hatte.

§ 2 Målstørrelse
Idealstørrelsen for målene er 3 meter langt og 1,5 meter højt

§ 3 Boldstørrelse
Der benyttes boldstørrelse 3 for U7 og U8, ellers 4

§ 4 Spillernes antal
HAK
Det anbefales at der spilles efter HAK-princip – halvdelen af kampen. Alle spillere på et hold skal mindst spille halvdelen af kampen.
Et hold kan bestå af op til 10 spillere, hvoraf 5 må være på banen samtidig.
Der må deltage både drenge og piger.
En af spillerne skal være målmand.
Der er fri indskiftning.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

Ekstra spiller på banen
I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er der indført følgende regel.
Det er således tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere.
For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.


Tildeles en spiller en advarsel (gult kort) medfører det en 5 minutters udvisning af spilleren - det er personligt. Det betyder, at spilleren kan erstattes på banen i denne periode.

§ 5 Spilernes udstyr
Holdet skal være iført ens spilletrøje samt benskinner.
Målmandens spilledragt skal afvige fra markspillernes

§ 7 Spilletid
spilletid 2 x 5 minutter

§ 8 Igangsættelse
Ved start og efter scoring fra banens midte – afstanden til modstanderne skal være min. 7 meter.

Alle igangsættelser skal være retningsfrie og direkte.

§ 9 Off-side
Reglen anvendes ikke

§ 10 Frispark
Frispark dømmes i henhold til fodboldloven - dog må målmanden samle indkast og tilbagelægninger op i straffesparksfeltet.
Afstandsregel min. 5 meter

§ 11 Straffespark
Straffespark tages 5 meter fra mållinien og midt for målet. Øvrige spillere - bortset fra målmanden - skal være bag straffesparksmærket og mindst 7 meter fra bolden.

§ 12 Indkast
Jvf. fodboldloven, afstandsregel min. 2 meter.

§ 13 Målspark/udspark
Målspark og frispark i eget målfelt må udføres af målmanden som spark eller kast og er gyldigt taget selvom bolden ikke sparkes/kastes direkte ud af målfeltet, ligesom bolden må samles op igen, før den er rørt af en anden spiller.
Ved udspark/udkast fra målmanden samt ved målspark og frispark i eget målfelt må bolden kastes/sparkes direkte over midterlinien

Se DBU Sjælland særregel.

§ 14 Hjørnespark
Udføres på et punkt på mållinien mellem målfeltet og sidelinien.

§ 15 I øvrigt
Trænere/ledere skal opholde sig på sidelinien

Se DBU Sjællands særregel

§ 16 LU særregler
Særregel til § 15: En dommer kan bede tilskuere om at fjerne sig fra mållinien, såfremt det skønnes nødvendigt.

Særregel til § 13: Det er tilladt målmanden at røre bolden med hænderne, efter en medspiller forsætligt har sparken den til ham.
Ved målspark skal bolden, inden den passerer banens midterlinie, berøre enten en spiller eller egen banehalvdel udenfor målfeltet, for at være sat korrekt i spil. Hvis dette ikke er tilfældet, dømmes der direkte frispark til modstander på banens midte, der hvor bolden passerer midterlinien.

DBU Sjælland særregel

Turneringsreglementet (11-mands rækker) er gældende for DBU Sjællands 5:5 turnering, med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af dette 5-mands reglement.